Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất 2017 (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)

Thứ tư - 10/05/2017 09:33
Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất 2017 (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)
bảo hiểm
bảo hiểm
 
Mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được thực hiện theo Quyết định 959/QĐ-BHXH. - Mức đóng bảo hiểm xã hội: 26%, trong đó người lao động đóng 8%; đơn vị đóng 18%. - Mức đóng bảo hiểm y tế: 4,5%, trong đó người lao động đóng 1,5%; đơn vị đóng 3% - Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp: 2%, trong đó người lao động đóng 1%; đơn vị đóng 1% - Kinh phí công đoàn: 2% - doanh nghiệp đóng tất. Bảng tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm như sau: Loại bảo hiểm Doanh nghiệp đóng Người LĐ đóng Tổng cộng BHXH 18% 8% 26% BHYT 3% 1.5% 4,5% BHTN 1% 1% 2% TỔNG CỘNG Bảo Hiểm 32,5% Thêm KPCĐ 2% 2% Tổng phải nộp 34,5% (Về tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm hiện nay vẫn chưa có quy định thay đổi mức đóng cho năm 2017, do đó khi tham gia bảo hiểm doanh nghiệp vẫn thực hiện theo Quyết định 959/QĐ-BHXH về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế với nhiều quy định về mức đóng, hồ sơ, thời hạn giải quyết; chu trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHXH;… được ban hành ngày 09/09/2015. - áp dụng từ ngày 01/01/2016). Mức tiền lương tham gia bảo hiểm năm 2017: Mức lương tham gia bảo hiểm được thực hiện theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13: - Từ 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động. - Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động => Vậy là bắt đầu từ năm 2016 đến hết năm 2017, Doanh nghiệp sẽ phải đóng bảo hiểm trên cả phụ cấp: Cụ thể về các khoản tiền lương và phụ cấp phải tính vào để đóng bảo hiểm được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức lương và phụ cấp đóng BHXH. Theo đó, tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau: - Từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH. + Các khoản phụ cấp lương phải đóng bảo hiểm bắt buộc như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự. + Các khoản phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ không phải cộng vào để tham gia BHXH bắt buộc bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP. - Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương theo quy định và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47. Các quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016. Sau đây, VnDoc.com sẽ đưa ra các điểm mà kế toán cần quan tâm khi xác định mức lương để tham gia BHXH năm 2017: 1. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc năm 2017 không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2017 + Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 theo nghị định 153/2016/NĐ-CP như sau: VÙNG Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 (áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017) So sánh với mức lương tối thiểu vùng năm 2016 Vùng 1 3.750.000 đồng/tháng Tăng 250.000 đồng/tháng Vùng 2 3.320.000 đồng/tháng Tăng 220.000 đồng/tháng Vùng 3 2.900.000 đồng/tháng Tăng 200.000 đồng/tháng Vùng 4 2.580.000 đồng/tháng Tăng 180.000 đồng/tháng Chi tiết các bạn tham khảo tại đây: Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 (Có đầy đủ mức lương tối thiểu vùng trong vòng 5 năm gần đây) + Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%. Ví dụ: Bà Nguyễn Thị Minh đã qua đào tạo trung cấp, làm việc trong môi trường bình thường, bà làm việc tại Thanh Xuân - Hà Nội. Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội thuộc vùng 1, do đó mức lương thấp nhất mà bà nhận được năm 2017, Mức Lương để tham gia các khoản bảo hiểm bắt buộc (BHYT.BHYT,BHTN) thấp nhất theo mức lương tối thiểu vùng mới năm 2017 là: 3.750.000 + (7% x 3.750.000) = 4.012.500 đồng/tháng + Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được cao hơn 20 tháng lương cơ sở. (Mức lương cơ sở chính là mức lương tối thiểu chung: Hiện hành, mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng (được quy định tại Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ - áp dụng từ ngày 01/5/2016). - Từ ngày 01/7/2017, Mức lương tối thiểu chung sẽ tăng lên: 1.300.000 đồng/tháng theo Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua vào ngày 11/11/2016. * Mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm: + BHXH, BHYT không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu chung + BHTN không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng. Tổng kết: 1. Mức lương thấp nhất để đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2017 Doanh nghiệp Thuộc Vùng Mức lương thấp nhất để tham gia bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHTN) Đối với lao động chưa qua học nghề (làm công việc giản đơn nhất) Đối với lao động đã qua học nghề (Phải cộng thêm 7%) Vùng 1 3.750.000 4.012.500 Vùng 2 3.320.000 3.552.400 Vùng 3 2.900.000 3.103.000 Vùng 4 2.580.000 2.760.600 Do mức lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng lên làm tăng mức thấp nhất khi tham gia bảo hiểm xã hội do đó các doanh nghiệp phải rà soát lại toàn bộ mức đóng bảo hiểm bắt buộc của những người lao động đang tham gia bảo hiểm tại đơn vị: Nếu có những lao động đang tham gia bảo hiểm năm 2016 với mức lương thấp hơn bảng trên thì phải thực hiện điều chỉnh tăng mức đóng theo mức lương tối thiểu vùng năm 2017. Thủ tục điều chỉnh tăng mức đóng BHBB cho những lao động đã và đang tham gia bảo hiểm ở mức thấp hơn quy định về mức tiền lương tham gia Bảo hiểm năm 2017: - Nộp qua bưu điện: + Phiếu giao nhận hồ sơ 103 (2 bản) + Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS) (1 bản) + Quyết định điều chỉnh tiền lương (bản sao) (1 bản/người lao động) + Danh sách nhân viên điều chỉnh tăng lương. - Khai báo trên phần mềm: Các bạn báo tăng (mức đóng), đính kèm bản scan quyết định tăng lương của người lao động. Theo Công văn 3059/BHXH-QLT, ngày 20/12/2016, hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2017 thì chậm nhất đến ngày 20/02/2017 doanh nghiệp phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Nếu hồ sơ nộp sau thời hạn nêu trên sẽ phải tính lãi truy thu theo quy định. 2. Hình ảnh minh họa các khoản phải đóng bảo hiểm và tỷ lệ trích nộp bảo hiểm: 3. Mức lương cao nhất để tham gia từng loại bảo hiểm: Loại bảo hiểm Mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm theo thời điểm Áp dụng từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 30/6/2017 Áp dụng từ ngày 1/7/2017 Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế = 20 * 1.210.000 = 24.200.000 = 20 * 1.300.00 = 26.000.000 Bảo hiểm thất nghiệp = 20 * "Mức lương tối thiểu của từng vùng" 4. Mức lương thoả thuận trên Hợp đồng lao động: Ngày 16/11/2015 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về hợp đồng lao động (Có hiệu từ ngày 01/01/2016). Tại điều 4 của TT 47 Có quy định về Tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động như sau: 1. Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán. 2. Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể: a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ. b) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động. 3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể: a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. b) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động. Đối với các chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP. - Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc: + Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị (không phân biệt số lượng lao động đơn vị đang sử dụng) đều thuộc đối tượng đồng thời tham gia BHXH, BHYT và BHTN bắt buộc. Trốn đóng BHXH bị phạt bảy năm tù Theo Điều 216 Bộ luật Hình sự (sửa đổi) quy định người nào có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ sáu tháng trở lên, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, phạm tội thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng hoặc bị phạt tù 2-7 năm. Từ 01/01/2018: Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng cũng thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Theo điều 5 Quyết định 959/QĐ-BHXH 09/09/2015 + Đối với kinh phí kinh phí công đoàn: Từ ngày 10/1/2014 tất cả các doanh nghiệp đều phải đóng kể cả doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn cơ sở (theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP) - Các doanh nghiệp vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội được quy định tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỰC ĐƠN HÔM NAY

Sáng
 • Sữa Net sure
 • Bún cua đồng thịt heo rau mồng tơi
Trưa
 • Cơm trắng
 • Cá basa kho thơm
 • Canh khoai mỡ thịt heo nấm lá quế
 • Bánh flan
Xế
 • Bún mộc viên cà chua

Liên kết hữu ích

Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
violympic
Bộ Giáo dục & Đào tạo

Điện thoại

 • Phòng tiếp đón
  (0274) 3592518
 • Phòng hiệu trưởng
  ( 0274 ) 3592518
 • Trường Mầm Non An Lập
  ( 0274 ) 3592518

Thư viện ảnh

Kho video

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập5
 • Hôm nay77
 • Tháng hiện tại2,331
 • Tổng lượt truy cập346,286
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây