Quyết định 74

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 74/2011/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 12 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính qui định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
Căn cứ Nghị quyết số 58/2011/NQ-HĐND8 ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 3 về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 880/TTr-SNV ngày 21/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế các văn bản sau:
- Quyết định số 96/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương;
- Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 96/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các Sở, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; CHỦ TỊCH
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính; Giáo dục và Đào tạo,
Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Ban Xây dựng Đảng tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH-HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Website tỉnh Bình Dương;
- Chuyên viên VP: ĐĐBQH-HĐND, UBND tỉnh; TH;
- Lưu: VT.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY ĐỊNH
Về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo
và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương
(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND
Ngày 21/12/2011 của Ủy ban nhân tỉnh Bình Dương)

  Thông tin chi tiết
Tên file:
Quyết định 74
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Bùi Thị Mý
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Văn bản
Gửi lên:
09/05/2012 11:56
Cập nhật:
09/05/2012 11:56
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
159.00 KB
Xem:
288
Tải về:
10
  Tải về
Từ site Trường Mầm Non An Lập:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm tài nguyên

THỰC ĐƠN HÔM NAY

Sáng
 • Sữa Net sure
 • Bún cua đồng thịt heo rau mồng tơi
Trưa
 • Cơm trắng
 • Cá basa kho thơm
 • Canh khoai mỡ thịt heo nấm lá quế
 • Bánh flan
Xế
 • Bún mộc viên cà chua

Liên kết hữu ích

Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
violympic
Bộ Giáo dục & Đào tạo

Điện thoại

 • Phòng tiếp đón
  (0274) 3592518
 • Phòng hiệu trưởng
  ( 0274 ) 3592518
 • Trường Mầm Non An Lập
  ( 0274 ) 3592518

Thư viện ảnh

Kho video

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập6
 • Hôm nay85
 • Tháng hiện tại2,339
 • Tổng lượt truy cập346,294
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây